Sizi bu gün burada görməyə şad olarıq. Sizi ürəkdən "Salam" ilə salamlamaq istəyirik! Şirkətimiz sizə ən yaxşı təcrübəni təqdim etməyə və keyfiyyətli xidmət göstərməyə çalışır. Sizi bizə gətirən nə olursa olsun, istər peşəkar məqsədlər olsun, istərsə də sadəcə fəaliyyətimizə maraq olsun, biz sizə kömək etməyə və bizimlə qalmağınızı unudulmaz etməyə hazırıq.

Disclaimer

Verilən məlumatlar ('Sayt'' ) yalnız ümumi məlumatlandırma məqsədləri üçündür. Sayt haqqında bütün məlumatlar yaxşı imanla təmin edilir, lakin biz saytda hər hansı bir məlumatın dəqiqliyi, adekvatlığı, etibarlılığı, mövcudluğu və ya tamlığı ilə bağlı hər hansı bir növ, ifadə və ya nəzərdə tutan heç bir təmsil və ya zəmanət vermirik . HEÇ BIR ŞƏRAITDƏ SAYTıN ISTIFADƏSI VƏ YA SAYTDA VERILƏN HƏR HANSı BIR MƏLUMATA GÜVƏNMƏSI NƏTICƏSINDƏ HƏR HANSı BIR ITKIYƏ VƏ YA ZƏRƏRƏ GÖRƏ SIZIN QARŞıNıZA HEÇ BIR MƏSULIYYƏT QOYMAYACAĞıQ . SIZIN SAYTDAN ISTIFADƏ ETMƏNIZ VƏ SAYTDA HƏR HANSı BIR MƏLUMATA GÜVƏNMƏNIZ YALNıZ SIZIN ÖZ TƏHLÜKƏNIZ ALTıNDADıR.

XARICI LINKLƏR

Saytda (və ya siz Sayt vasitəsilə göndərilə bilər) üçüncü şəxslərə məxsus və ya ondan qaynaqlanacaq digər veb-saytlara və ya məzmunlara linklər və ya bannerlərdə və ya digər reklamlarda veb-saytlara və özəlliklərə linklər ola bilər. Bu cür xarici əlaqələr bizim tərəfimizdən araşdırılmır, nəzarət olunmur və ya dəqiqlik, adekvatlıq, əsaslılıq, etibarlılıq, əlçatanlıq və ya tamlıq yoxlanılmır. BIZ SAYT VƏ YA HƏR HANSı BANNER VƏ YA DIGƏR REKLAMLA ƏLAQƏLI OLAN HƏR HANSı VEB-SAYT VƏ YA FUNKSIYA VASITƏSILƏ ƏLAQƏLI OLAN ÜÇÜNCÜ TƏRƏF VEB-SAYTLARıN TƏQDIM ETDIYI HƏR HANSı BIR MƏLUMATıN DÜZGÜNLÜYÜNƏ VƏ YA ETIBARLıLıĞıNA GÖRƏ ZƏMANƏT VERMIRIK, DƏSTƏK VERMIRIK, ZƏMANƏT VERMIRIK VƏ YA MƏSULIYYƏTI ÖZ ÜZƏRIMIZƏ GÖTÜRMÜRÜK. BIZ MƏHSUL VƏ YA XIDMƏTLƏRIN ÜÇÜNCÜ TƏRƏF PROVAYDERLƏRI ILƏ ARANıZDA HƏR HANSı BIR ƏMƏLIYYATA NƏZARƏT ETMƏK ÜÇÜN TƏRƏF OLMAYACAQ VƏ YA HEÇ BIR ŞƏKILDƏ MƏSULIYYƏT DAŞıYACAĞıQ.

İfLASÇI

Saytda hüquq məsləhətləri ola bilməz və yoxdur. Hüquqi məlumatlar yalnız ümumi məlumat və təhsil məqsədləri üçün verilir və peşəkar məsləhətlərin əvəzləyicisi deyil. Buna əsasən, bu cür məlumatlar əsasında hər hansı bir addım atmamışdan əvvəl sizi müvafiq mütəxəssislərlə məsləhətləşməyə təşviq edirik. Biz heç bir hüquq məsləhəti vermirik. SAYTDA YER ALAN HƏR HANSı BIR MƏLUMATıN ISTIFADƏSI VƏ YA ETIBARLıLıĞı YALNıZ SIZIN ÖZ TƏHLÜKƏNIZ ALTıNDADıR.

AFFILIATES DISCLAIMER

Saytda affiliate veb-saytların linkləri ola bilər. Biz bu cür linklərdən istifadə edərək, affiliate veb-saytında sizin tərəfindən edilən hər hansı alış-veriş üçün bir affiliate komissiya alırıq.

ŞƏHADƏTLƏR

Saytda məhsullarımızın və/və ya xidmətlərimizin istifadəçilərinin şahid ifadələri ola bilər. Bu şahidliklər bu cür istifadəçilərin real həyat təcrübələrini və fikirlərini əks etdirir. Bununla belə, təcrübələr həmin xüsusi istifadəçilər üçün şəxsidir və bizim məhsul və/və ya xidmətlərimizin bütün istifadəçilərinin mütləq nümayəndəsi olmaya bilər. Biz iddia etmirik və siz də güman etməməlisiniz ki, bütün istifadəçilər eyni təcrübələrə sahib olacaqlar. OLA BILSIN, SIZIN ŞƏXSI NƏTICƏLƏRINIZ MÜXTƏLIF OLA BILƏR.

Saytdakı şahidliklər mətn, audio və/və ya video kimi müxtəlif formalarda təqdim olunur və yerləşdirilməzdən əvvəl tərəfimizdən nəzərdən keçirilir.

Şahidliklərdə olan baxış və rəylər yalnız fərdi istifadəçiyə məxsusdur və bizim baxış və fikirlərimizi əks etdirmir. Biz şahidlik verən istifadəçilərə aid deyilik. İstifadəçilər öz şəhadətnamələrinə görə nə maaş alır, nə də başqa cür kompensasiya alırlar.

Ünvan Yeri
Puşkin küçəsi, Bakı, Azərbaycan
Telefon Nömrəsi
+994 12 565 65 65
Poçt Ünvanı
contact_us_boorish@mail.com